Co powinieneś wiedzieć o oprocentowaniu lokat bankowych?

by:

Biznes

Jedne lokaty są korzystniejsze oferując wyższą stopę procentową, inne niego gorsze charakteryzujące się niższym oprocentowaniem. Czy można jednak samemu obliczyć faktyczna stopę procentową, która uwzględnia kapitalizację odsetek?

Efektywna stopa procentowa

Omawiane powyżej zjawisko dotyczące faktycznej stopy procentowej określane jest mianem „efektywnej stopy procentowej”. W tym celu stosuje się wzór: Re = – 1, gdzie Re oznacza efektywną stopę procentową, R to nominalna roczna stopa procentowa, m natomiast jest to liczba okresów kapitalizacji w ciągu roku. W ten sposób możemy sprawdzić jakie jest rzeczywiste oprocentowanie lokat bankowych.

A jak to wygląda w praktyce?

Wspomniana sytuacja zobrazowana zostanie na konkretnym przykładzie. Weźmy na przykład kwotę 100 000 zł, którą chcemy zdeponować na lokacie terminowej na okres 1 roku, której oprocentowanie nominalne wynosi 12 %. W przypadku braku kapitalizacji odsetek otrzymujemy prosty rachunek: 100 000 zł x 1,12 = 112 000 zł.

Gdy kapitalizacja odsetek następuje jednak częściej niż tylko na zakończenie trwania naszej lokaty (np. co pół roku) to w rezultacie otrzymamy więcej kapitału niż w przypadku jednorazowej kapitalizacji. Przedstawić to można za pomocą wzoru: 100 000 zł x 1,06 x 1,06 = 112 360 zł.

W przypadku kapitalizacji kwartalnej otrzymujemy równanie: 100 000 zł x 1,03 x 1,03 x 1,03 x 1,03 = 112 550 zł.

Jaką mam gwarancję, że otrzymam z powrotem swój depozyt?

Wszystkie banki działające na terenie Polski objęte są gwarancją tzw. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że zabezpieczone zostają środki pieniężne na rachunkach bankowych tego samego klienta, na które wystawione zostały imienne dowody w polskiej walucie lub w walutach obcych niezależnie od ilości umów zawartych pomiędzy klientem a danym bankiem.

Ech… jakie to wszystko jest skomplikowane

Obecny rynek bankowości i finansów wydaje się być rzeczywiście niezwykle skomplikowany. Sytuacja taka ma jednak miejsce zawsze w przypadku gdy laikowi mówi się o specjalistycznych dziedzinach nauki. Bo czy przeciętny człowiek zna mechanizm działania zawału serca bądź zdaje sobie sprawę w jaki sposób skonstruowana jest bomba atomowa, że nie wybuchła w rękach tego, kto ją tworzy? Uważne prześledzenie interesującego nas tematu, na zasadzie od ogółu do szczegółu sprawi, że żadne interesujące zagadnienie nie będzie już takie całkiem obce. Ponadto, doskonały dostęp do różnych źródeł sprawia, że w dzisiejszych czasach nawet zupełny amator, w ciągu kilku lat może zostać specjalistą i znawcą w dziedzinie interesującego go tematu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *