Zastosowanie badań ewaluacyjnych w interwencjach publicznych

by:

Biznes

Współcześnie mamy do czynienia z coraz większą liczbą wszelkiego rodzaju nowoczesnych rozwiązań i narzędzi skierowanych do przedsiębiorstw, wobec czego też, możliwe jest jeszcze efektywniejsze prowadzenie działalności gospodarczej niż kiedykolwiek wcześniej. Nowoczesne narzędzia oraz działania biznesowe pozwalają na obniżenie poziomu ryzyka podejmowanych decyzji, jak również na poprawę efektywności wdrażanych innowacji poprzez stałe i systematyczne zbieranie informacji na temat danego działania, oraz ich analizowanie w stosunku do zakładanych efektów. Jest to proces ewaluacji, dzięki któremu można dość dokładnie i precyzyjnie znaleźć w danym działaniu biznesowym słabe punkty i szybko, a przede wszystkim skutecznie je wyeliminować. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej temu rodzajowi zastosowania ewaluacji w przedsiębiorczości.

Co nam daje ewaluacja?

Przede wszystkim jest to obiektywna i miarodajna miara rezultatów prowadzonych działań oraz wszelkiego rodzaju przedsięwzięć. Wynika z tego iż poprzez ewaluację konkretnego procesu w danym przypadku można doprowadzić do jego usprawnienia i podniesienia jego efektywności. W tym konkretnym przypadku badania ewaluacyjne będą prowadzone wraz z rozpoczęciem realizacji projektu i będą polegały na systematycznym zbieraniu informacji na temat podejmowanych działań w jego ramach. Wcześniej będą jednakże podjęte konkretne ustalenia dotyczące planowanych efektów, wobec czego w przypadku kiedy w danym momencie przebiegu działania, jego efekty nie będą się pokrywały z wytycznymi, będziemy mogli od razu przystąpić do działań korygujących które mają na celu poprawę stanu rzeczy poprzez na przykład zmianę niewłaściwie dobranych narzędzi, czy też mylnych koncepcji w danym projekcie. Jednym słowem jest to bardzo korzystne działanie, pozwalające nam na osiągnięcie o wiele lepszej wydajności podejmowanych przez siebie działań, co we współczesnym przedsiębiorstwie odgrywa niesamowicie istotną rolę.

Ewaluacja w ramach interwencji publicznych.

Podstawowym jednak zakresem prowadzenia ewaluacji są wszelkiego rodzaju interwencje publiczne, prowadzone pod nadzorem odpowiednich organów administracji publicznej. Na chwilę obecną prowadzenie ewaluacji jest obowiązkowe podczas korzystania z różnorodnych środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych UE. W tym konkretnym przypadku mogą to być na przykład specyficzne w swoim rodzaju ewaluacje POKL których prowadzenie jest przewidziane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to odpowiedni program unijny mający na celu podejmowanie działań i interwencji finansowych ze strony UE w celu poprawy sytuacji materialnej ludności zamieszkującej najbiedniejsze regiony UE.

Generalnie rzecz ujmując, będzie to wyrównywanie szans na rynku dla najbiedniejszych województw w naszym kraju, a trzeba pamiętać iż jeśli chodzi o POKL, to Polska jest największym beneficjentem środków unijnych z tej właśnie puli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *