Utwardzanie klejów promieniowaniem UV.

by:

Biznes

Utwardzanie klejów promieniowaniem UV to na chwilę obecną jedna z najbardziej zyskujących popularność metod trwałego łączenia ze sobą różnych przedmiotów. Technologia klejenia, wykorzystująca promieniowanie UV do utwardzania spoiny klejowej, zapewnia nam liczne korzyści. Nic więc dziwnego, iż znajduje zastosowanie w dość szerokim spektrum przypadków. Możemy się z nią zetknąć w wielu różnorodnych branżach. Warto także wspomnieć, iż utwardzanie klejów promieniowaniem UV jest technologią stale rozwijaną, co przekłada się na systematyczne usprawnienie procesu, oraz na stałe poszerzanie zakresu zastosowania.

Gdzie wykorzystywane jest utwardzanie klejów promieniowaniem UV?

Technologia ta, jak już wspomnieliśmy, znajduje dość szeroki zakres zastosowania w wielu różnorodnych branżach. W zasadzie, jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie chcemy osiągnąć trwałą i odporną chemicznie spoinę klejową, łącząca ze sobą różnorodne elementy. Zdecydowanie najczęściej możemy zetknąć się z jej wykorzystaniem w branżach takich jak elektronika, czy też elektrotechnika. W tym przypadku jest ona wykorzystywana do skutecznego łączenia ze sobą różnorodnych elementów układów elektronicznych. Zapewnia trwały sposób połączenia, odporny na wpływ czynników fizycznych, takich jak temperatura, czy też chemicznych.

Poza tym, utwardzanie klejów promieniowaniem UV jest także wykorzystywane przy produkcji sprzętu medycznego oraz optycznego. Możemy się także zetknąć z wykorzystaniem tej technologii w branży motoryzacyjnej. Możemy więc powiedzieć, iż faktycznie charakteryzuje się bardzo szerokim zastosowaniem.

Jak przebiega utwardzanie klejów promieniowaniem UV?

Sama technologia jest stosunkowo prosta w użytku. Niezbędne będą oczywiście odpowiedniego rodzaju kleje, oraz urządzenia UV, które będą realizować proces utwardzania spoiny. Powierzchnie przeznaczone do klejenia powinny być oczyszczone, odtłuszczone i wygładzone, pozbawione wszelkich zadziorów i nierówności. Na każdą z nich należy nałożyć równomierną, cienką warstwę kleju, a następnie połączyć ze sobą. Od tego momentu, możemy odliczać czas żywotności kleju, czyli czas, w którym konieczne będzie przeprowadzenie utwardzenia, w celu uniknięcia zniszczenia warstwy kleju.

Zalety procesu klejenia z utwardzaniem spoiny klejowej promieniowaniem UV.

Jak tez już powiedzieliśmy we wstępie, utwardzanie klejów promieniowaniem UV niesie za sobą konkretne korzyści. Przede wszystkim trzeba tutaj zwrócić uwagę na następujące korzyści płynące z wykorzystania tej technologii:

  • Szybki czas utwardzania – zależny od wielkości spoiny i typu zastosowanego kleju. W wielu przypadkach, osiągnięcie utwardzenia oraz pełni właściwości fizykochemicznych spoiny, możliwe jest nawet w ciągu kilkunastu sekund.
  • Długi okres żywotności kleju – od momentu nałożenia, do czasu kiedy konieczne jest utwardzenie, w większości przypadków, możemy upłynąć nawet 60 minut. Pozawala to na przygotowanie większej ilości spoin do utwardzenia.
  • Dobre parametry techniczne spoiny – spoiny utwardzane promieniowaniem UV charakteryzują się dobrym poziomem odporności na działanie czynników fizycznych jak również chemicznych.
  • Niski koszt jednostkowy – przy odpowiednim przygotowaniu całego procesu, koszt wykonania i utwardzenia jednej spoiny jest stosunkowo niski.

Podsumowanie.

Widzimy więc, iż utwardzanie klejów promieniowaniem UV jest technologią bardzo korzystną, zapewniającą nam konkretne korzyści, których nie osiągniemy przy zastosowaniu innych technologii klejenia. Możemy więc powiedzieć, iż szeroka popularność tej technologii jest w pełni uzasadniona, a jej stały rozwój będzie jedynie przyczyniać się do coraz większego jej upowszechniania w wielu branżach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *