Sterowanie pompami ściekowymi i jego zalety.

by:

Biznes

W starych systemach przesyłu ścieków, najważniejszą rolę stanowił operator systemu, którego zadaniem było monitorowanie parametrów pracy systemu i ewentualne korygowanie nastaw. W wielu przypadkach jednak takie rozwiązania stają się swego rodzaju przeżytkiem, wobec czego powinny one zostać w miarę możliwości jak najszybciej zmodernizowane, w celu osiągnięcia poprawy wydajności całego systemu pompowania, jak również w celu zmniejszenia poziomu awaryjności, czy też wydłużenia żywotności poszczególnych pomp. Generalnie jednak rzecz ujmując, chodzi tutaj w dużej mierze o wydajność systemów, który dzięki zastosowaniu nowoczesnych pomp oraz dedykowanych sterowników do pracy z pompami ściekowymi, pracuje z większą efektywnością, przy generowanie niższych kosztów eksploatacyjnych.

Sterowanie pracą pomp ściekowych.

Jeśli chodzi o zalety rozwiązań automatycznego sterowania pracą pomp ściekowych, to przed wszystkim, odpowiednio dobrany do zadań danego systemu sterownik do sterowania pompami pozwoli znacznie wydłużyć ich żywotność. Wynika to z prostego faktu, iż sterownik będzie tutaj regulować moc, z jaką pracują poszczególne pompy, jak również okresowo będzie wyłączać każdą z nich z obiegu, aby mogła odpocząć. Pozwoli to na uniknięcie problemów z usterkami uszczelniani, zatarciem pompy, przegrzaniem się całego układu, czy też spaleniem silnika. Sterownik będzie za pośrednictwem odpowiednich czujników, monitorować temperaturę pracy poszczególnych pomp, ciśnienie w instalacji, czy tez ilość pompowanego medium i w stosunku do tych wartości regulować pracą poszczególnych pomp, co pozwala nam na znaczne ograniczenie strat eksploatacyjnych. Można więc powiedzieć, iż poprzez zastosowanie sterownika do sterowania pracą pomp, będziemy w całym układzie generować znaczne oszczędności, co zawsze jest korzystne dla zakładu.

Odpowiednie pompy w systemie.

Nie da się tutaj też ukryć, iż poprzez prawidłowy wybór pomp do systemu zautomatyzowanej przepompowani ścieków, będzie mieć nadrzędne znaczenie. Chodzi tutaj o to, aby pompy w pełni spełniały wszystkie wymagania systemu, co pozwoli na ich pełne wykorzystanie oraz prawidłowe sterowanie nastawami ich pracy za pośrednictwem sterownika. Jednymi z lepszych w tym zakresie będą nowoczesne pompy zatapialne Hippo do ścieków, które gwarantują bardzo dobre warunki i parametry pracy, oraz wyjątkowo niski poziom hałasu generowanego w trakcie pracy. Oczywiście trzeba będzie jeszcze precyzyjnie dopasować parametry pomp Hippo, do konkretnych zadań w przepompowni, ale tym powinien się już zając przedstawiciel producenta, który na podstawie dostarczonych przez inwestora informacji, będzie dobierać poszczególne rozwiązania konstrukcyjne dla całego systemu. Trzeba tutaj przecież pamiętać, iż producent będzie najlepiej znać możliwości poszczególnych pomp, przez co też, będzie w stanie dobrać precyzyjnie urządzenia do zastosowania w danym systemie, a to przełoży się na jego wydajność, wysoki poziom sprawności, jak również zagwarantuje nam ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *