Rolnicze ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

by:

Biznes

Prowadząc gospodarstwo rolnicze należy liczyć z tym, iż nie jest to tylko uprawa roli i zbiór żniw. Dochodzą do tego bowiem liczne obostrzenia i obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek wykupienia konkretnych polis ubezpieczeniowych, co reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z nią pojawiają się rolnicze ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne. W zasadzie to można powiedzieć, iż dobrowolne ubezpieczenie rolników to takie samo ubezpieczenie jak obowiązkowe, jednakże dotyczące tych gospodarstw, które nie spełniają przesłanek ustawowych do tego aby podlegać ubezpieczeniom obowiązkowym.

Kiedy rolnicze ubezpieczenia obowiązkowe stają się dobrowolne?

Zgodnie z wspomnianą powyżej ustawą, rolnicy podlegają pod obowiązek wykupienia polisy OC oraz ubezpieczenia zabudowań gospodarczych przy spełnianiu dwóch przesłanek. Są to:

  • Rozliczanie się z dochodu podatkiem rolnym w całości lub przynajmniej w części
  • Prowadzenie gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni upraw przekraczającej jeden hektar.

Jeśli więc dane gospodarstwo rolne nie spełnia chociaż jednej z powyższych przesłanek, wspomniane ubezpieczenie stanie się dobrowolne. Trzeba jednakże pamiętać, iż nawet jeśli jest to tylko dobrowolne ubezpieczenie rolników to warto pomyśleć o jego wykupieniu. W każdym bowiem przypadku, może się okazać ono bardzo przydatne. Zawsze może dojść do nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w wyniku których pojawią się straty. Tym bardziej, iż wspomniane rolnicze ubezpieczenia obowiązkowe obejmują bardzo ważne aspekty. Chodzi tutaj o następujące kwestie:

  • Zdarzenia losowe w wyniku których rolnik ponosi straty w zabudowaniach rolniczych – chodzi o zdarzenia takie jak pożary, powodzie, huragany, osunięcia ziemi, gradobicia, czy też nawet upadek samolotu na zabudowania. Tutaj działa ubezpieczenie budynków rolnych.
  • Zdarzenia losowe w wyniku których dochodzi do wyrządzenia szkody osobom trzecim – w takich sytuacjach należy wypłacić poszkodowanym osobom zadośćuczynienia. W przypadku braku polisy OS, trzeba będzie je wypłacić z własnej kieszenie, co niejednokrotnie może doprowadzić gospodarstwo do bankructwa.

Czy warto więc wykupywać polisy ubezpieczeń rolniczych?

Zdecydowanie warto. Z całą pewnością nawet w przypadku kiedy nie są to rolnicze ubezpieczenia obowiązkowe, to warto przemyśleć możliwość ich wykupienia. Nie jest to aż tak bardzo kosztowne, bowiem w wielu przypadkach koszt roczny to kwestie 100-200 PLN, a korzyści są w tych przypadkach niewspółmiernie wysokie. Przede wszystkim zaś, rośnie znacznie komfort i poczucie bezpieczeństwa samego rolnika. Może on prowadzić gospodarstwo bez obawy, iż w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych trzeba będzie zwinąć cały interes i szukać innych metod zarobkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *