Jak działa badanie USG?

by:

Zdrowie

Ultrasonografia zrewolucjonizowała świat medycyny. Dzięki tej nieinwazyjnej metodzie diagnostyki obrazowej, możliwe jest uzyskanie obrazu, przedstawiającego przekrój badanego obiektu. Ultrasonografia (z j. ang. ultrasonography) funkcjonuje najczęściej pod nazwą USG.  Zaletą tej metody diagnostyki jest przede wszystkim jej dokładność.

USG cechuje wysoka zdolność do wykrywania nawet niewielkich zmian w narządach. Wystarczy, że wynoszą one od 0,1 mm, a zostaną zarejestrowane. Warto dodać, że ultrasonografia nie powoduje traumy u badanych, co wpływa na rosnącą popularność tej metody. Dzięki tym zaletom ultrasonografy wykorzystuje się nie tylko w medycynie, ale również w weterynarii.

Na jakiej zasadzie odbywa się badanie USG? Do jego wykonania niezbędny jest aparat ultrasonograficzny, zwany również ultrasonografem. Urządzenie to zbudowane jest z emitera i odbiornika fali ultradźwiękowej. Jak to działa? Zadaniem emitera jest wysłanie fali o określonej częstotliwości w kierunku badanego ośrodka, która rozchodząc się w nim odbija się na granicy ośrodka, a następnie wraca do odbiornika. Podczas badania ultrasonograficznego następuje przetwarzanie sygnałów. Pierwszym etapem jest obróbka wstępna, która polega na elektronicznym wzmocnieniu odbieranego sygnału, a także poprawa rozdzielczości czasowej echa.

Etap obróbki wtórnej obejmuje poprawę kontrastu pomiędzy słabym a silniejszym sygnałem. Polega ona na wzmocnieniu mocnego sygnału przy jednoczesnym osłabieniu słabszego. Przetwarzanie sygnałów obejmuje również przestrzenną regulację wzmocnienia, jak również cyfrową obróbkę obrazu. W celach zapewnienia najwyższej jakości badania, opiekę nad ultrasonografem sprawuje zaufany serwis USG.

Więcej informacji o badaniach USG, aparatach ultrasonograficznych oraz serwisie tych urządzeń znajdziesz na stronie: trimed.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *