Ubezpieczenia dla rolników. Obowiązkowe i dobrowolne.

by:

Biznes

Prowadzenie gospodarstwa rolnego, będzie wiązać się z całym szeregiem obowiązków do dopełnienia. Jednym z ważniejszych są odpowiednie ubezpieczenia dla rolników, przy czym niektóre z nich są w pełni obowiązkowe, w określonych sytuacjach, a inne zaś, całkowicie dobrowolne. Należy tutaj więc bardzo dobrze znać podstawowe prawo regulujące działalność rolniczą, aby wykupić wszystkie te polisy ubezpieczenia, które w danym przypadku należy posiadać. Sprawdźmy więc, jak to wszystko wygląda z nieco bliższej perspektywy, aby przekonać się, czy ubezpieczenia dla rolników, są dla nich tak wielkim obciążeniem, jak to niektórzy z nich starają się przedstawić.

Jak wielkim obciążeniem są ubezpieczenia dla rolników?

Przede wszystkim, zanim zaczniemy rozpatrywać poziom obciążeń ubezpieczeniowych rolników, warto ustalić sobie kwestię tego typu, którzy z nich podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników, oraz jakie będą musieli polisy w takich okolicznościach wykupić.

Aby dany rolnik podlegał pod obowiązkowe ubezpieczenia dla rolników, powinien spełniać kryteria zaprezentowane w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Zgodnie z jej zapisami, rolnik powinien być osobą fizyczną, przynajmniej w części opłacać podatek rolny, oraz prowadzić gospodarstwo o łącznej powierzchni upraw powyżej 1ha. Spełniając te kryteria, będzie obowiązany do wykupienia następujących pakietów ubezpieczeniowych:

  • Ubezpieczenie OC – zapewniające ochronę na wypadek wyrządzenia przez rolnika szkód na rzecz osób trzecich. Co ważne, ubezpieczenie chroni nie tylko samego rolnika, ale także członków jego rodziny i zatrudnione w gospodarstwie osoby. Aby jednak z niego skorzystać, wyrządzenie szkody musi mieć bezpośredni związane z przedmiotem prowadzenia gospodarstwa rolnego.
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych – obejmuje ochronę wszystkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Ochrona będzie mieć miejsce w sytuacji wystąpienia zdarzeń losowych o charakterze typowo atmosferycznym. Mamy tutaj na myśli kwestie takie jak huragany, powodzie, pożary, osunięcia gruntu, czy też nawet upadki statków powietrznych.

Czy ubezpieczenia są tak poważnym obciążeniem dla rolników?

Okazuje się jednak, iż obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze wcale nie jest aż tak poważnym obciążeniem dla gospodarstw. Najtańsze polisy można wykupić już w cenie nieco powyżej 100 PLN rocznie, a to przecież nie jest jakaś niesamowicie wygórowana kwota. Oczywiście warto tutaj poszukać pakietu ubezpieczenia dla rolników w takim zakresie, aby gospodarstwo było jak najlepiej chronione. Musimy przecież pamiętać, iż każde gospodarstwo rolne będzie prowadzić odmienną działalność, a co za tym idzie, będzie też podlegać innym zagrożeniom. W każdym więc przypadku lepszym rozwiązaniem będą odpowiednio dobrane pod profil działalności ubezpieczenia dla rolników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *