Geokompozyty oraz ich zastosowanie.

by:

Biznes

Geokompozyty to specyficzny rodzaj materiałów geosyntetycznych. W tym przypadku jest to połączenie co najmniej dwóch różnych geosyntetyków, celem wykorzystania ich właściwości w jednym zastosowaniu. Będziemy więc mieć na przykład połączenia takie jak wspólne zastosowanie geosiatki oraz geowłókniny filtracyjnej, przy produkcji mat drenażowych. Gdzie geowłóknina odpowiada za odprowadzanie wody, zaś geosiatka stanowi optymalne wzmocnienie całej maty w celu osiągnięcia wyższego poziomu trwałości. Można więc powiedzieć, iż geokompozyty to obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie materiały geosyntetyczne, których wdrożenie w wielu przypadkach, przynosi najbardziej optymalne korzyści.

Jakie geokompozyty są najpopularniejsze?

Oczywiście geokompozyty stanowią stosunkowo liczną grupę materiałową, o bardzo szerokim spektrum zastosowania we współczesnym budownictwie. W zasadzie, w każdym przypadku, gdzie stosowane są materiały geosyntetyczne, można będzie zastosować także geokompozyty. Do najbardziej popularnych materiałów tego typu będziemy tutaj zaliczać:

  • Geokompozyty do wzmacniania gruntu – czyli wszelkiego rodzaju geowłókniny w połączeniu z czynnikiem wzmacniającym, jak chociażby geosiatką.
  • Do wzmacniania nawierzchni bitumicznych – o konstrukcji opartej na włóknach szklanych bądź tez siatce.
  • Drenażowe – z rdzeniem połączonych z geowłókniną filtracyjną
  • Uszczelniające – z rdzeniem dodatkowo połączonym z geomembraną.
  • Przeciwerozyjne – czyli wszelkiego rodzaju geosyntetyki połączone z geosiatkę, których celem jest zapobieganie erozji gleb na różnorodnych stromych zboczach czy też osuwiskach.

Jak więc widać, mamy do czynienia z dość sporą grupą materiałów, które możemy stosować przy wielu zadaniach w budownictwie.

Wybór odpowiednich geokompozytów.

Wybierając geokompozyty dla inżynierii budowlanej trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na jakość ich wykonania. Musimy zdać sobie sprawę z tego, iż niestety, nie każdy producent będzie zapewniać nam takie same parametry dostarczanych geokompozytów. Dlatego też, istotne jest tutaj sprawdzenie czy dany dostawca zagwarantuje nam wymagane przez nas parametry geokompozytów. W przeciwnym razie, może się okazać, iż konstrukcja nie jest prawidłowo zrealizowana, a jej zużywanie się nie będzie ograniczone.

Podsumowanie

Jakby więc nie spojrzeć, trzeba stwierdzić, iż geokompozyty to korzystne rozwiązanie w wielu kwestiach. Ich zastosowanie ma na celu przede wszystkim ograniczenie zużycia eksploatacyjnego poszczególnych konstrukcji budowlanych. Dzięki temu koszty eksploatacyjne będą o wiele niższe. Nie trzeba będzie tak szybko realizować jakichkolwiek remontów i prac modernizacyjnych. Ponadto, należy także podkreślić, iż stosowanie geokompozytów podnosi wytrzymałość na warunki atmosferyczne. Jest to więc bardzo rozsądne rozwiązanie, nawet jeśli doraźnie podnosi ono nieco koszt całościowy inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *