Skuteczne filtrowanie powietrza w pomieszczeniach lakierniczych.

by:

Usługi

Warsztat lakierniczy do prawidłowego działania powinien spełniać kilka podstawowych wytycznych w zakresie przede wszystkim jakości realizowanych prac. Wpływ zaś na to mają zarówno sami pracownicy oraz ich umiejętności i przygotowanie zawodowe, jak również sprzęt którym dysponują do codziennej realizacji zadań w pracy. Ponadto, jednym z kluczowych czynników, wpływających na jakość realizowanych prac lakierniczych jest bez wątpienia czystość atmosfery wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, szczególnie tych, w których nakładane są kolejne warstwy lakieru na powierzchnie przeznaczone do lakierowania. Aby osiągnąć odpowiedni poziom czystości atmosfery wewnątrz pomieszczeń tego rodzaju, koniecznością jest zagwarantowanie odpowiedniej filtracji powietrza wewnątrz, co pozwoli ograniczyć zanieczyszczenia dostające się do lakieru.

Czystość atmosfery wewnętrznej.

Jak już o tym wspomnieliśmy, czystość atmosfery wewnątrz pomieszczeń roboczych w lakierni przemysłowych będzie wywierać kluczowy wpływ na jakość realizowanych w danym warsztacie prac lakierniczych. Im mniej zanieczyszczeń będzie unosić się w powietrzu tym wyższa jakość powłok lakierniczych nakładanych w warsztacie będzie możliwa do osiągnięcia. W tym też celu koniecznością jest prawidłowe podejście do kwestii związanych z filtrowaniem powietrza dostarczanego do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, jak i tego, odprowadzanego na zewnątrz.

Osobnym zagadnieniem będzie powietrze poruszające się konwekcyjnie wewnątrz pomieszczenia. Generalnie rzecz więc ujmując, musimy tutaj pamiętać przede wszystkim o tym, aby zastosować odpowiednie filtry powietrza na systemie nawiewno wywiewnym, aby do środka nie przedostawały się żadne lotne zanieczyszczenia z zewnątrz, czyli wszelkiego rodzaju pył, brud i kurz. W tym tez celu trzeba będzie zastosować odpowiedniej jakości filtry kieszeniowe montowane na wlocie powietrza oraz na jego wylocie w systemie nawiewno wywiewnym, dzięki czemu wszystkie zanieczyszczenia będą skrupulatnie przechwytywane a następnie filtry będą wymienienie na nowe.

Oczyszczanie powietrza wewnętrznego.

Dodatkowo, warto tutaj zadbać także o przechwytywanie wszelkiego rodzaju zabrudzeń unoszących się wewnątrz pomieszczenia, czyli przede wszystkim mgiełki lakierniczej, ale także pojawiającego się tu i tam kurzu, oraz innych zabrudzeń. Skuteczne przechwycenie tego typu zanieczyszczeń, to kol jen 15-20% do jakości nakładanych powłok lakierniczych, a więc warto się do tego zadania zabrać z odpowiednio pozytywnym nastawieniem. Przede wszystkim w tym celu trzeba będzie zainwestować w dobrej jakości filtry podłogowe, które będą przechwytywać wszystkie lotne zanieczyszczenia opadające na podłogę. Dzięki temu eksploatacji pomieszczenia nie będzie nieść za sobą niepotrzebnego podnoszenia w górę kurzu oraz innych zanieczyszczeń, które będą negatywnie wpływać n jakość wykonywanych prac.

Do tego można jeszcze zastosować filtry sufitowe oraz naścienne, aczkolwiek trzeba pamiętać, iż filtry podłogowe będą zdecydowanie najważniejsze, bowiem najwięcej zanieczyszczeń unoszonych jest przez ludzi, którzy przecież muszą się przemieszczać po hali lakierniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *