Rolniku! Ubezpiecz swoje gospodarstwo.

by:

Biznes

Prowadzenie gospodarstwa rolniczego to nie lada wyzwanie dla każdego. Przede wszystkim trzeba tutaj stosunkowo sporych inwestycji w ziemię, grunty rolne, zabudowę gospodarczą, oraz w niezbędne maszyny i wyposażenie. Wszystko to pochłania ogromne wręcz koszty, wobec czego też, warto pomyśleć o ubezpieczeniu swojego gospodarstwa, jak i o ubezpieczeniu OC. Szczególnie jeśli prowadzić będziemy gospodarstwo o powierzchni przekraczającej 1 ha, bowiem w takim przypadku, zgodnie z ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r., ubezpieczenie trzeba będzie wykupić obowiązkowo.

Zalety posiadania ubezpieczenia rolniczego.

Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, iż posiadanie wykupionej polisy ubezpieczenia OC dla rolników niesie za sobą określone korzyści. Głównie chodzi tutaj o przypadki, kiedy w czasie wykonywania pracy na roli, z winy rolnika, bądź tez jego pracownika dojdzie do wypadku komunikacyjnego. W takich przypadkach, osoby poszkodowane będą z reguły domagać się zadośćuczynienia, a to może pochłonąć całkiem spore koszty. Dlatego też ubezpieczenie będzie tutaj podnosić poziom bezpieczeństwa finansowego gospodarstwa, gdyż w sytuacjach krytycznych, wypłata zadośćuczynienia będzie realizowana przez ubezpieczalnię. Ubezpieczenie wykupujemy na rok czasu, a obowiązek jego wykupienia powstaje w dniu przejęcia w posiadanie gospodarstwa. Czyli dokładnie w tym dniu, w którym gospodarstwo zostało zakupione bądź tez przejęte w spadku, rolnik musi wykupić polisę ubezpieczeniową, bowiem w przeciwnym razie będzie podlegać karze grzywny. Należy więc powiedzieć, iż OC gospodarstwa rolnego to kwestia bardzo ważna i nie powinniśmy jej pod żadnym pozorem bagatelizować, aby nie ponosić zbędnych kosztów.

Wybór ubezpieczalni

Osobnym zagadnieniem będzie tutaj prawidłowy wybór ubezpieczalni, którego należy dokonać samodzielnie w oparciu o zebrane informacje o ofertach poszczególnych usługodawców. Warto pamiętać także o tym, iż wykupując obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników zapewniamy sobie wysoki poziom stabilizacji finansowej, gdyż wszystkie koszty związane z OC, czy też koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych będzie ponosić ubezpieczalnia. Generalnie rzecz ujmując, można stwierdzić, iż fakt, że ubezpieczenie to jest obowiązkowe bardzo dobrze wpłynie na kondycję finansową wielu gospodarstw w Polsce, które do tej pory ubezpieczone nie były, a w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych sytuacji, rolnicy byli zdani sami na siebie. często więc kończyło się to poważnymi zobowiązaniami kredytowymi, bądź tez koniecznością sprzedaży części gruntów lub wyposażenia, a tym samym ograniczeniem zdolności produkcyjnej rolnika. Dlatego też, warto wykupić odpowiednie polisy ubezpieczeniowe, nawet w przypadku, kiedy prowadzone gospodarstwo jest mniejsze i rolnik nie podlega pod ustawę o obowiązkowych ubezpieczeniach rolniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *