Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

by:

Dom

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wymaga kompleksowej wiedzy z zakresu prawa i ekonomii, dlatego bardzo często właściciele nieruchomości przekazują prowadzenie podstawowych spraw związanych z nieruchomością licencjonowanemu zarządcy. Jego głównym  zadaniem jest maksymalizacja zysków, wykonuje swoje zadania w oparciu o przepisy prawa, standardy zawodowe oraz ze szczególną starannością.

Do najczęstszych klientów zarządcy należą Wspólnoty Mieszkaniowe, mają one ustawowy obowiązek powołania Zarządu Nieruchomością Wspólną. Dzięki przekazaniu tej funkcji licencjonowanemu zarządcy, członkowie Wspólnoty nie muszą się już osobiście angażować w prowadzenie jej spraw organizacyjnych i prawnych. Zarządca rejestruje Wspólnotę, ustala zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania budynków, zawiera i kontroluje umowy z dostawcami mediów, nierzadko prowadzi także sprawy techniczne związane z budynkiem np. zajmuje się usuwaniem awarii. Takie działanie jest również popularne w stolicy Anglii, tylko tam klienci korzystają z tak zwanego Property Management London.

Również właściciele budynków mieszkalnych i komercyjnych mogą skorzystać z propozycji usług zarządcy. Oferta jest atrakcyjna głównie dla właścicieli kamienic lub wynajmujących większą ilość lokali mieszkalnych. Zarządca występuje w imieniu właściciela przed organami administracji rządowej i samorządowej, kontroluje pracę osób obsługujących nieruchomość, zleca przeglądy techniczne i kontrole budynków, ubezpiecza nieruchomość, zajmuje się księgowością, w tym uiszcza opłaty publicznoprawne. W przypadku nieruchomości komercyjnych zarządca nierzadko występuje w roli windykatora  zaległych należności.

Inwestujący w nieruchomości, zlecają prowadzenie spraw związanym z aspektami finansowymi ekspertom w oczekiwaniu na przyszłe zyski. Z tego powodu od zarządcy, w Wielkiej Brytanii jest to tzw. Managing Agent London, oczekują stałego zaangażowania, jego praca ma sprawić by inwestycja w nieruchomość przynosiła im profity. Efektywny zarządca potrafi nie tylko uzyskać  dochód z nieruchomości, ale także utrzymuje go na maksymalnym poziomie przez cały okres eksploatacji budynku.

Zarządzanie nieruchomościami wymaga dużej wiedzy, dlatego nie można postrzegać go jedynie jako administracyjno-technicznej obsługi  budynku. Powierzając swoją nieruchomość ekspertowi mamy pewność, że zyskamy najwyższy standard usługi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *