Odwadnianie metodą igłofiltrową.

by:

Biznes

Odwadnianie terenów podmokłych przy zastosowaniu technologii igłofiltrowej, jest jednym z najwydajniejszych sposobów pozbywania się wody z gruntu. Prace tego typu realizowane są w wielu przypadkach. Najczęściej chodzi o klasyczne tereny podmokłe. Jednakże równie często igłofiltrami obniżany jest poziom wody gruntowej, lub wykonywane z ich pomocą są zapory dla robót w pobliżu zbiorników i cieków wodnych. Umiejętne zastosowanie igłofiltrów zapewnia wysoki poziom efektywności w realizowanych pracach, toteż warto w tym przypadku, przede wszystkim posiadać odpowiednią wiedzę na temat działania tego typu technologii odwadniania.

Zasada działania instalacji igłofiltrowej.

Odwadnianie przy zastosowaniu igłofiltrów jest z założenia technologią stosunkowo prostą. Niemniej jednak trzeba poznać przynajmniej podstawy jej działania, aby umiejętnie wdrożyć ją w praktyce. Przede wszystkim, trzeba tutaj poznać trzy podstawowe elementy wchodzące w skład instalacji igłofiltrowej a są to:

  • Igłofiltry – rury ze stosunkowo giętkiego tworzywa PCV, o średnicy 32, lub 63mm (odpowiednio 1″ i 2″), z jednej strony zakończone perforowaną częścią roboczą. Część perforowana jest wprowadzana do otworu w ziemi poprzez jej wpłukiwanie. Poprzez tę perforację zasysana jest woda z gruntu, która następnie kolektorami ssawnymi prowadzona jest do agregatu.
  • Kolektory ssawne – pełnią role pośredniczącą pomiędzy igłofiltrami i agregatem. Kolektory można dowolnie łączyć w ciągi, niemniej jednak nie bez końca. Każdy agregat, który będzie napędzać instalację, ma określoną wydajność, którą można przełożyć na ilość obsługiwanych igłofiltrów. Czyli granicą łączenia kolektorów jest ilość podłączonych igłofiltrów w stosunku do wydajności agregatu.
  • Agregat pompowy – serce całej instalacji. Wytwarza podciśnienie w instalacji, dzięki czemu woda może być zasysana poprzez igłofiltry z gruntu. Następnie, po jej zassaniu, odprowadza ją na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Gdzie stosowane są instalacje igłofiltrowe?

Instalacje igłofiltrowe, przede wszystkim, wykorzystywane są w budownictwie drogowym, do osuszania terenów podmokłych, oraz do czasowego obniżania poziomu wód gruntowych. Bardzo często, zdarza się tez ich wykorzystywanie w przypadku prowadzenia prac nad brzegami rzek, jezior i innych cieków oraz zbiorników wodnych. Wszędzie tam, gdzie w realizowanych wykopach ziemnych, mogłaby się pojawiać woda utrudniająca prowadzenie prac i stwarzająca poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników. Jest to technologia stosunkowo zaawansowana, jednakże prosta w użytkowaniu. Kluczową kwestią jest prawidłowe wpłukanie igłofiltrów do gleby, na określoną głębokość, zwykle pół metra większą niż głębokość prowadzonych wykopów. Odstęp pomiędzy poszczególnymi igłofiltrami wynosić powinien około 1m, aczkolwiek odległość ta może zostać skrócona w przypadku bardziej intensywnego napływu wody.

Sprawdź, gdzie możesz zakupić lub wynająć igłofiltry i pompy w rejonie Poznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *