Obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnika.

by:

Biznes

Ubezpieczenie od skutków zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej dla rolników, od roku 2003 jest w pełni obowiązkowe. Reguluje to odpowiednia ustawa, która przygotowana została zaraz po feralnym lecie 1997 roku, kiedy przez kraj przelała się wielka powódź, a fala powodziowa mniszyła plony i zabudowania gospodarcze wielu gospodarstw rolnych. Tragicznym było w tym przypadku przede wszystkim jednak to, iż zdecydowana większość gospodarstw rolnych, nie była wtedy ubezpieczona od skutków tego typu zdarzeń, wobec czego, mało który rolnik mógł otrzymać odszkodowanie pozwalające na podźwignięcie się z kolan po powodzi. W wyniku tych wydarzeń ustawodawca podjął działanie mające na celu przymuszenie rolników do wykupienia polis ubezpieczeniowych, aby uniknąć tak tragicznych skutków w przyszłości.

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego.

Jednym z obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników, regulowanych wspomnianą ustawą, jest ubezpieczenie gospodarstw rolnych, które obejmuje wypłaty odszkodowań za zniszczenia spowodowane działaniem sił przyrody. Tak więc w przypadku jakiejkolwiek powodzi, huraganu, czy też uderzenia pioruna, wszelkiego spowodowane zniszczenia mogą być naprawione poprzez wykorzystanie środków pochodzących z odszkodowania. W ten sposób ustawodawca zabezpieczył rolników i przymusił ich do wykupu odpowiednich ubezpieczeń, aby mogli czuć się bezpieczniej, a przede wszystkim dlatego, aby rodzime rolnictwo nie było narażone na zbyt długotrwałe problemy związane z brakiem upraw. Trzeba tutaj jednocześnie podkreślić, iż wykupienie ubezpieczenia nie jest wyjątkowo kosztowne, zaś odszkodowanie zawsze będzie odpowiednio wysokie w stosunku do zniszczeń spowodowanych żywiołem, wobec czego można powiedzieć, iż zawsze będzie możliwość odbudowania zniszczonych zabudowań, czy też pokrycie kosztów związanych ze zniszczonymi żywiołem plonami.

Odpowiedzialność cywilna rolników.

Bardzo ważną kwestią jest także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolnika. W trakcie prowadzenia działalności rolniczej, może się przecież wydarzyć, iż rolnik, bądź też jego pracownik spowoduje na przykład kolizję w wyniku której poszkodowanymi będą osoby trzecie, którym z tego tytułu należeć się będzie zadośćuczynienie. W tym przypadku obowiązkowe OC rolników gwarantuje im, iż to ubezpieczalnia zajmie się wypłatą wszystkich odszkodowań, a rolnik będzie mógł spać spokojnie. Dlatego też, trzeba tutaj przyznać, iż obowiązkowe ubezpieczenie OC dla rolnika stanowi jego podstawowe zabezpieczenie na wypadek tego typu zdarzeń losowych. Dzięki wykupieniu tego typu polisy, nie trzeba będzie w razie konieczności pokrywać kosztów zadośćuczynienia z własnej kieszeni, tym bardziej, iż jakby nie patrzeć, rolnicy z reguły zbyt wielkich oszczędności nie posiadają, toteż wypłata zadośćuczynienia mogłaby być bardzo kłopotliwa dla większości z nich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *