Obowiązek ubezpieczeniowy dla rolnika.

by:

Biznes

Obowiązek ubezpieczeniowy dla rolnika to przede wszystkim kwestia wykupienia konkretnych, określonych w ustawie polis ubezpieczeniowych. Może się to wydawać dodatkowym, zbędnym obciążeniem rolnictwa, niemniej jednak, w szerszej perspektywie jest po prostu zabezpieczeniem całego sektora. Tym bardziej, iż ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych, dokładnie precyzuje, którzy rolnicy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze, a którzy są z tego obowiązku zwolnieni. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej tym zagadnieniom, bowiem są one z punktu widzenia osób prowadzących gospodarstwo rolne, szalenie istotne.

Kto podlega pod obowiązek ubezpieczeniowy dla rolnika?

Zgodnie z przywołaną przez nas ustawą, nie wszyscy rolnicy muszą wykupić obowiązkowe ubezpieczenia. Dotyczy jedynie tych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa o powierzchni upraw większej niż jeden hektar, oraz jednocześnie są osobami fizycznymi i rozliczają się przy pomocy podatku rolnego. Mniejsze gospodarstwa są z tego obowiązku zwolnione. Wynika to przede wszystkim z faktu tego, iż mniejsze, nie mają tak istotnego znaczenia dla całego sektora rolnego. Upadek dużego gospodarstwa, będzie bardzo odczuwalny przez cały sektor rolny, a to przełoży się na problemy gospodarcze kraju. Trzeba będzie więcej żywności importować, a to z reguły nie jest opłacalnym rozwiązaniem.

Możemy więc powiedzieć, iż obowiązek ubezpieczeniowy dla rolnika jest odpowiedzią na potrzebę zabezpieczenia sektora rolnego przed jakimikolwiek, poważniejszymi tąpnięciami i zawirowaniami. Dzięki ubezpieczeniu, większe gospodarstwa w razie jakichkolwiek trudności, mogą liczyć na wypłaty odszkodowań, co znacznie podnosi ich płynność finansową. Ta z kolei jest szalenie ważna dla ciągłości produkcji rolnej i inwestycji w innowacje technologiczne, podnoszące konkurencyjność na rynku.

Jakie ubezpieczenia należy wykupić.

W tym przypadku, obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze obejmuje dwa pakiety ubezpieczeń. Są to:

  • Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarskich

Każde z nich jest szalenie istotne z punktu widzenia ewentualnych kosztów ponoszonych przez rolnika. W przypadku ubezpieczenia OC, zawsze może dojść do zdarzeń, w wyniku których rolnik będzie obowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych w wyniku bezpośredniego prowadzenia działalności rolnej. Ubezpieczenie zabudowań zapewnia zaś zabezpieczenie na wypadek, gdybyśmy mieli do czynienia ze zdarzeniami takimi jak powódź, gradobicie, huragan, itp., w wyniku których uszkodzone zostają zabudowania gospodarcze.

Podsumowanie.

Należy więc powiedzieć, iż obowiązek ubezpieczeniowy dla rolnika to przede wszystkim jego zabezpieczenie przed koniecznością ponoszenia ewentualnych kosztów w wyniku różnych zdarzeń losowych. W ogólnym rozrachunku, jest to zaś, zabezpieczenie całej branży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *