Nowe rozwiązania w zakresie magazynowania i transportu.

by:

Biznes

Współczesna logistyka w dużych przedsiębiorstwach, szczególnie tych prowadzących działalność w kooperacji z zagranicznymi kontrahentami, wymaga stosowania nowych rozwiązań w wielu różnych aspektach. Samo już magazynowania dużej ilości półproduktów czy też surowców wymaga korzystania z usług magazynowania zewnętrznego. Niemniej jednak o wiele trudniejszym wyzwaniem wydaje się być związana z zagadnieniem importu towarów i półproduktów kwestia optymalizacji kosztów działalności, wynikających z konieczności opłacenia podatku VAT. W ten sposób pojawiło się pojęcie magazynu konsygnacyjnego, który rozwiązuje te problemy a z którego można w bardzo prosty skorzystać. Zobaczmy wobec tego, w jaki sposób podejść do tej kwestii, aby ograniczyć koszty, do tych, absolutnie niezbędnych do poniesienia.

Idea magazynu konsygnacyjnego.

W normalnym układzie, w przypadku zakupu jakichkolwiek surowców produkcyjnych lub też półproduktów, do ceny ich zakupu doliczony jest podatek VAT, który sprzedawca następnie odprowadza fiskusowi. W przypadku zaś przepisów europejskich, kiedy dajmy na to polski przedsiębiorca sprowadza surowce do kraju od europejskiego dostawcy, wraz z ceną nie płaci podatku VAT, niemniej jednak jest obowiązany do jego uregulowania. W przypadku sprowadzenia dość dużej partii surowca, będącej zapotrzebowaniem na przykład na cały rok, podatek VAT, będzie tutaj dość wysokim kosztem. Dlatego też powstało pojęcie magazynu konsygnacyjnego. W przypadku kiedy sprowadzimy zapasy surowca na cały rok, i zatrzymamy je w magazynie konsygnacyjnym, nie będziemy mieli obowiązku regulowania zobowiązań wynikających z obowiązku podatkowego VAT. Oczywiście obowiązek ten nie przepadnie, tylko zostanie rozłożony w czasie. Faktycznie podatek będzie opłacany dopiero w momencie podjęcia towarów z magazynu. Daje nam to nie tylko korzyść w postaci rozłożenia obowiązku podatkowego na dłuższy czas, ale także pozwala nie płacić podatku od towarów, które zostaną niewykorzystane i zwrócone dostawcy. Trzeba więc tutaj powiedzieć, iż idea magazynu konsygnacyjnego jest jak najbardziej słuszna i godna uwagi, szczególnie przy prowadzeniu działalności na dużą skalę, bowiem pozwala na wyraźną optymalizację kosztów działalności.

Jak skorzystać z magazynu konsygnacyjnego?

Korzystanie z tego typu magazynów jest stosunkowo proste. Możemy sami takowy magazyn przygotować, aczkolwiek wymagać to będzie dopełnienia pewnych formalności prawnych. Dlatego też, alternatywą jest skorzystanie z usług prowadzenia magazynu konsygnacyjnego w naszym imieniu, które to usługi świadczą przedsiębiorstwa, zajmujące się wynajmem powierzchni magazynowej. Na przykład firma Zrembud, z której ofertą w zakresie magazynów konsygnacyjnych możemy się zapoznać na stronie internetowej www.zrembud.com.pl. Co prawda korzystania z usług zewnętrznych usługodawców w tym zakresie wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, niemniej jednak w porównaniu do kosztów wynikających z obowiązku odprowadzania podatku VAT, jest to koszt wyjątkowo niewielki. Tak więc zewnętrzny magazyn konsygnacyjny jest jednym z ciekawszych i lepszych rozwiązań na jakie możemy sobie pozwolić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *