Mentoring, czyli jak pomóc członkom wieloosobowego zespołu

by:

Biznes

Rozmawiając o pracy w zespole z pewnością napomknęliśmy ważny temat, jakim jest mentoring. Jest to pojęcie stosunkowo nowe, powstałe w wyniku zapotrzebowania dziedziny biznesu pracy zespołowej. Pojęcie to tyczy się niesienia pomocy tym członkom zespołu, którzy jej potrzebują – w szczególności nowicjuszom, którzy nie są jeszcze zaznajomieni ze sposobem działania firmy oraz tym, jak pracuje się nad jednym projektem w kilka osób.

Zazwyczaj rolę mentora pełni lider w zespole – to do niego należy doradzanie poszczególnym jego członkom, co mogą zrobić, by zwiększyć swoją efektywność i stać się jeszcze przydatniejszym ogniwem drużyny. Nie jest to jednak konieczność, by mentorem był tenże lider – równie dobrze może być to osoba, która wcale nie jest związana z wykonywanym w danej chwili projektem, Co zatem należy do zadań mentora? Otóż przede wszystkim konieczność niesienia pomocy oraz udzielania wyjaśnień w nie do końca jasnych sytuacjach. Ponadto to on musi sobie radzić z wszelkiego rodzaju niekompetencją ze strony jego współpracowników. Niejednokrotnie ma on również wpływ na karierę danego pracownika – może bowiem uznać, że z wybraną osobą po prostu nie da się pracować i nie ma ona żadnej przyszłości przed sobą. Wtedy – zazwyczaj – prowadzi to do końca jej kariery zawodowej.

Mentor to pozycja bardzo odpowiedzialna – na jego barkach, jak już zostało wspomniane wcześniej, spoczywa los innych pracowników. Wraz z napomkniętą odpowiedzialnością idzie również stres związany z środowiskiem pracy. Mentor musi się liczyć z nieprzychylnymi opiniami na swój temat – przede wszystkim wynikającymi z tego, że jest człowiekiem o wyższej pozycji, niż reszta pracowników oraz musi poniekąd uczyć ich działania w firmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *