Lokata rentierska – produkt bankowy tylko dla zamożnych?

by:

Biznes

Klienci banków mają różne upodobania i jeszcze bardziej zróżnicowane oczekiwania względem produktów oszczędnościowych. Jedni oczekują wysokich oprocentowań, inni pewnego zysku bez ryzyka, jeszcze inni krótkich lub długich okresów lokowania funduszy. Preferencje inwestorów są bardzo zróżnicowane, ale przecież każdy kto przekazuje do banku własne fundusze ma prawo wybrać produkt jaki w największym stopniu odpowiada jego potrzebom. Banki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i starają się na tyle zróżnicować oferty, by te trafiły do jak najszerszego grona przyszłych inwestorów. Wśród produktów dla każdego przeciętnego klienta, są także te dostępne tylko dla najzamożniejszych. Mowa tu o lokatach rentierskich.

Cechy lokaty rentierskiej

Lokata rentierska jest produktem długoterminowym skierowanym do zamożnych klientów, gdyż jej limity wpłaty są dość wysokie. Odbywa się to jednak w zamian za bardzo korzystne oprocentowanie, które przewyższa swoją wartością najlepsze lokaty z segmentu dla przeciętnego klienta. Zdarza się jednak, że niektóre oferty nie są aż tak korzystne i ich oprocentowanie oscyluje w granicach średniej rynkowej, dlatego każdą ofertę należy dokładnie przeanalizować pod kątem opłacalności. Znaczącą różnicą jaka wyróżnia lokaty rentierskie od typowych produktów oszczędnościowych jest brak kapitalizacji odsetek, a wypracowane odsetki nie są doliczane do salda, a przelewane bezpośrednio na konto klienta. Odbywa się to okresowo w terminach przewidzianych w umowie i zwykle co kwartał, jednak jest możliwość zmiany tego terminu na inny.

Opłacalność

W kwestii opłacalności lokat rentierskich, ciężko jednoznacznie stwierdzić czy takie rzeczywiście są. Nie charakteryzuje ich zbyt wysoka płynność wpłaconych oszczędności i w przypadku konieczności ich wypłacenia, koszy byłyby znacznie wyższe niż naliczone odsetki. Mimo wszystko zamożni klienci mogą być zadowoleni i osiągać dochody pasywne na całkiem przyzwoitym poziomie. Nie warto jednak lokować w tego typu produkty całości oszczędności, gdyż w rezultacie spowoduje to zamrożenie na długi czas wszystkich posiadanych pieniędzy. Lepiej część funduszy zainwestować w lokaty bankowe oferujące bardziej swobodny dostęp do lokowanych środków.

Niska popularność

W Polsce produkty rentierskie nie cieszą się zbytnią popularnością najprawdopodobniej dlatego, że bardzo wielu klientów na nie po prostu nie stać. Jednak zainteresowani mogą prześledzić aktualne oferty i zrobić porównanie lokat, by wybrać produkt najbliższy własnym upodobaniom. Należy jednak liczyć się z koniecznością wpłaty znacznego kapitału początkowego, który w przypadku lokat rentierskich wynosi przynajmniej 500.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *