Ekologiczny brykiet z trocin i jego produkcja.

by:

Dom

Współczesny świat wymaga od nas intensywnych działań na rzecz poprawy stanu naszego środowiska naturalnego. W przeciwnym razie czeka nas katastrofa klimatyczna, a wręcz zagłada ludzkości, którą niestety, o ironio, sprokurujemy sobie sami. Możemy jednak tego wszystkiego uniknąć, choć mało prawdopodobne będzie już zatrzymanie postępującego ocieplania się klimatu ziemi. Możemy jednak cały ten proces znacząco spowolnić, dając tym samym czas, zarówno sobie jak przyszłym pokoleniom, na przystosowanie się do nowych warunków życia. Warto więc już teraz pomyśleć o wyeliminowaniu najbardziej szkodliwych elementów, a jednym z nich, niewątpliwie jest ogrzewanie naszych domów poprzez spalanie węgla kamiennego.

Alternatywy dla węgla kamiennego.

Oczywiście nasze domy w sezonie zimowym ogrzewać trzeba, w związku z czym, nie możemy zrezygnować z węgla kamiennego, nie mając alternatywnych rozwiązań. Na szczęście rozwiązania takie istnieją, a jednym z nich jest chociażby brykiet z trocin, który obecnie jest wytwarzany w coraz większej ilości zakładów w całym kraju. Warto tutaj podkreślić, iż jednym z podstawowych surowców do powstawania w tym przypadku brykietu są trociny, czyli w dużej mierze odpad z produkcji stolarskiej oraz tartacznej. Powstające trociny, wióry i zrębki, dotychczas niezagospodarowane, obecnie trafią do zakładów produkcji brykietu i pellet drzewnego. Mamy więc wykorzystanie sporych ilości odpadów, które dotychczas nie znajdywały bardziej sensownego zastosowania. Jednocześnie mamy lepsze warunki ekologiczne ogrzewania naszych domów, przy stosunkowo niskich nakładach. W zasadzie, to brykiet z trocin idealnie sprawdza się praktycznie w każdym kotle węglowym, przy zastosowaniu odpowiedniej regulacji nadmuchu i regulacji całego procesu spalania.

Produkcja brykietu z trocin.

Sama produkcja brykietu też nie należy do procesów nazbyt skomplikowanych. Należy podkreślić jednak iż najważniejszymi kwestiami jest zadbanie o utrzymanie wysokiego poziomu zabezpieczenia całego procesu przed wilgocią. Ma ona bowiem bardzo zgubny wpływ na jakość wytwarzanego brykietu. Nadmiernie wilgotny materiał wsadowy po przetworzeniu w brykiet, nie będzie wykazywać takiej samej stabilności połączenia. Wynika to z faktu tego, iż w procesie produkcji, z odpadów drzewnych wyciskana jest naturalna żywica, stanowiąca tutaj lepiszcze. Nadmierna zaś ilość wilgoci będzie osłabiać siłę klejenia poszczególnych cząstek kostki brykietowej, a co za tym idzie, cała kostka nie będzie tak dobrze ustabilizowana. Będzie się rozpadać podczas spalania co jest jak najbardziej niewskazane.

Podsumowanie

Kwestią kluczową więc będzie tutaj zadbanie o to, aby brykiet drzewny przeznaczony do spalania był jak najbardziej suchy, tak samo jak materiał przeznaczony do przetworzenia na brykiet z trocin. Sam proces nie jest nadmiernie wymagający, a efekty dla całej naszej planety będą naprawdę bardzo korzystne w dłuższej perspektywie czasowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *