Ekologia ogrzewania domów jednorodzinnych.

by:

Biznes

W czasie ostatnich kilkunastu lat, coraz częściej można zetknąć się z głosami dotyczącymi konieczności inwestycji w ekologiczne źródła ogrzewania i maksymalizację wykorzystywania w celu ogrzewania domów, odnawialnych źródeł energii. Jednym zaś z najbardziej pospolitych, odnawialnych źródeł energii jest drewno, które możemy wykorzystywać do ogrzewania domów w różnorodnych postaciach. Oczywiście najprostszą formą jest naturalne drewno pocięte w klocki, jednakże postęp technologiczny umożliwia nam wytwarzanie pelletu drzewnego oraz brykietu z odpadów tartacznych czyli wszelkiego rodzaju trocin, które to materiały są bardziej efektywne w spalaniu, niż tradycyjne drewno pocięte na klocki.

Technologia produkcji brykietu drzewnego.

Jeśli chodzi o kwestię technologii produkcji brykietu drzewnego, to przede wszystkim trzeba będzie tutaj uwzględnić kilka bardzo istotnych kwestii. Najważniejsze jest umiejętne utrzymanie odpowiednich warunków do produkcji oraz magazynowania gotowego brykietu, jak i samego materiału wsadowego. Chodzi tutaj głównie o kwestię zabezpieczenia materiału wsadowego i gotowego już brykietu przed wilgocią, która wywierać będzie wyjątkowo negatywny wpływ na parametry opałowe brykietu. Przyjmuje się, iż górną granicą wilgotności, jest w tym przypadku 10% zawartości wilgoci. Powyżej tej wartości, znacznemu obniżeniu ulegnie sama wartość opałowa, bowiem zbyt dużo energii cieplnej wytwarzanej w procesie spalania brykietu będzie marnowane na odparowywanie wody zawartej w brykiecie. Co więcej, odparowywana woda, będzie osadzać się na stalowych elementach kotła i przewodu kominowego prowadząc do ich korodowania. Jednym słowem, kluczową kwestią do zachowania wysokiego poziomu parametrów technicznych brykietu drzewnego będzie utrzymanie suchych warunków jego magazynowania oraz produkcji.

Inwestycje w niezbędne wyposażenie.

Kolejną kwestią będą tutaj niezbędne inwestycje, które także będą wymagać pewnego rozsądnego podejścia. Niezbędne maszyny do produkcji brykietów muszą być w pełni nowoczesne, i przystosowane do wytwarzania ekologicznego brykietu. Chodzi tutaj głównie o kwestię samego formowania brykietów drzewnych, które obecnie powinny być wytwarzane bez udziału chemicznych lepiszczy, w celu zagwarantowania wysokiego poziomu ekologiczności materiału opałowego. W latach ubiegłych, niestety takie lepiszcza byłyu stosowane, skutkiem czego bardzo często do brykietu trafiały także odpadki ze starych płyt meblowych i wiórowych, które niestety z ekologią nie mają zbyt wiele wspólnego. Tutaj chodzi głównie o to, aby maszyny prasowały naturalne trociny i wióry drzewne w brykiety, poprzez wyciśnięcie z nich naturalnej żywicy, która będzie stanowić jedyne lepiszcze wykorzystywane w procesie formowanie brykietów drzewnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *