Geosyntetyki w budownictwie drogowym.

by:

Biznes

Budowane obecnie drogi i autostrady stanowią o wiele lepsze konstrukcje pod względem technologicznym, niż drogi z lat ubiegłych. Wynika to w dużej mierze z zastosowania najnowocześniejszych technologii budowlanych, nowoczesnego sprzętu i materiałów, które przyczyniają się do wzrostu trwałości nawierzchni drogowej, czy też całej infrastruktury otaczającej. Zdecydowanie w największym zakresie do tego stanu rzeczy przyczyniają się materiały geosyntetyczne, wykorzystywane do wzmacniania warstw podbudowy dróg i autostrad, ale także jako zabezpieczenie skarp otaczających drogi, czy też izolacja hydrotechniczna w terenie o stosunkowo wysokim poziomie wody gruntowej.

Geowłókniny i ich właściwości.

Jednym z częściej wykorzystywanych tutaj geosyntetyków są geowłókniny TS, które zapewniają nam możliwość zaizolowania warstw gruntu przed napływającą wodą gruntową. Dzięki temu na przykład nasypy wzdłuż drogi będą zabezpieczone przed ich wypłukiwaniem wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. Warstwy geowłókniny zabezpieczają także podbudowę drogi przed jej rozmyciem co przekładałoby się na natychmiastowe pogorszenie stanu nawierzchni drogi. Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, iż geowłóknina stanowi doskonałe rozwiązanie wszędzie tam gdzie należy zaizolować teren budowy przed pojawiającą się wodą, która ma zawsze niszczycielski charakter. Skutkiem tego też, geowłókniny, wykorzystywane są także w budownictwie hydrotechnicznym, do zabezpieczania stromych brzegów i skarp wzdłuż linii brzegowej rzek, jezior oraz sztucznych zbiorników wodnych. Bardzo często są także wykorzystywane przy budowie składowisk odpadów. Można więc powiedzieć, iż jest to materiał geosyntetyczny o dość wszechstronnym zastosowaniu, zawsze doskonale się sprawdzający w swoich zadaniach.

Profesjonalne materiały geosyntetyczne.

Bardzo ważnym zagadnieniem w tym zakresie jest także jakość stosowanych materiałów geosyntetycznych. Chodzi tutaj głównie o kwestie technologii ich produkcji, bowiem nie wszyscy producenci są w stanie zagwarantować takie same warunki. Skutkiem tego, każdy materiał geosyntetyczny od różnych producentów, będzie różnić się od siebie właściwościami fizykochemicznymi. My zaś, chcąc osiągnąć wysoki poziom jakości przy budowie dróg, mostów, sztucznych zbiorników wodnych czy też składowisk odpadów, musimy zawsze wykorzystywać najlepsze i powtarzalne jakościowo, profesjonalne geosyntetyki. Dlatego też, nie warto tutaj szukać rozwiązań połowicznych, które mogłyby zapewnić nam jakiekolwiek oszczędności na zakupie geosyntetyków. Takie bowiem działanie natychmiast będzie przekładać się na pogorszenie jakości budowanej drogi, a co za tym idzie, będziemy mieć wyższe koszty eksploatacyjne i częściej będziemy ponosić koszty związane z naprawami. O wiele taniej wychodzi zainwestować większe pieniądze w dobre jakościowo materiały geosyntetyczne, gdyż z całą pewnością bardzo szybko będzie się nam to zwracać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *