Zanieczyszczenia lotne w lakiernictwie.

by:

Biznes

Zanieczyszczenia lotne w lakiernictwie stanowią bardzo poważne zagrożenie dla jakości realizowanych prac lakierniczych. Wynika to z faktu działania samego procesu lakierniczego, któremu przyjrzymy się bliżej w następnych akapitach. Aby zapobiegać obniżeniu jakości realizowanych prac, należy więc zadbać o odpowiednie oczyszczanie atmosfery wewnętrznej warsztatu. Tak więc, jeśli wdrożymy systemy skutecznie przechwytujące zanieczyszczenia lotne w lakiernictwie, podniesiemy znacznie poziom jakości świadczonych usług. Dodatkowo, jeśli wewnątrz warsztatu będziemy mieć czyste powietrze, wzrośnie także komfort a wraz z nim wydajność pracy.

Dlaczego zanieczyszczenia lotne w lakiernictwie stanowią tak istotne zagrożenie?

Przede wszystkim, musimy zrozumieć to, dlaczego zanieczyszczenia lotne w lakiernictwie, stanowią tak wielkie zagrożenie dla jakości realizowanych prac lakierniczych. Otóż w procesie lakierniczym, kolejne warstwy lakierów, nakładane są przy zastosowaniu pistoletów natryskowych pod sprężonym powietrzem. Lakier jest rozpylany i kierowany w stronę malowanej powierzchni. Jeśli w atmosferze wewnętrznej warsztatu będzie znajdywać się zbyt dużo zanieczyszczeń lotnych, mogą one przedostawać się do strefy nakładania lakieru. Tutaj zaś będą mogły mieszać się z mgiełką lakierniczą, i wraz z nią osiadać na lakierowanych powierzchniach.

W efekcie, warstwy lakieru będą zawierać w sobie pewną ilość zanieczyszczeń, które skutecznie obniżą ich jakość. Lakier będzie mniej estetyczny, ale także bardziej podatny na czynniki zewnętrzne. Po prostu straci na parametrach technicznych i żywotności. Dlatego też, tak istotnym jest, aby w miarę możliwości, wszystkie zanieczyszczenia lotne w lakiernictwie, skutecznie przechwytywać i usuwać.

Jak skutecznie usuwać zanieczyszczenia lotne w lakiernictwie?

Aby prawidłowo i wysoce skutecznie usuwać wszystkie zanieczyszczenia lotne w lakiernictwie, musimy zainwestować w odpowiednie systemy filtracji powietrza. Przede wszystkim, trzeba zadbać o to, aby system wentylacji był wyposażony w odpowiedniej klasy filtry, zdolne do przechwytywania zanieczyszczeń lotnych, pochodzenia zewnętrznego.

Ale to nie wszystko, bowiem zanieczyszczenia powstają także wewnątrz warsztatu. Aby z kolei pozbyć się tych zanieczyszczeń, musimy zainwestować w filtry osadowe. Przykładowo, filtr sufitowy dla warsztatów lakierniczych, będzie w stanie skutecznie przechwytywać wszystkie te zanieczyszczenia, które ze względu na niska masę własną, unoszą się stosunkowo swobodnie i wędrują w górę. Dzięki ich przechwyceniu przez filtr sufitowy i związaniu w jego wewnętrznej strukturze, możemy zagwarantować, iż te zanieczyszczenia nie będą już opadać i zagrażać jakości przebiegu procesu lakierniczego.

Pozostałymi filtrami są filtry ścienne i podłogowe, które działają podobnie jak filtr sufitowy, z tym że są dostosowane do przechwytywania zanieczyszczeń o nieco większej masie własnej.

Podsumowanie.

Ostatecznie więc, przechwytując zanieczyszczenia lotne w lakiernictwie, zapewniamy sobie wzrost jakości realizowanych prac lakierniczych. Możemy to osiągnąć zarówno poprzez filtrację wewnętrzną jak i zewnętrzną. Najlepszym zaś rozwiązaniem jest zastosowanie obydwu rozwiązań, co pozwoli osiągnąć maksymalnie wysoki poziom efektywności filtracji powietrza w warsztatach lakierniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *