Przysięgłe tłumaczenie wyników badań medycznych

by:

Usługi

Tłumaczenia medyczne dla osób prywatnych sprowadzają się zwykle do przekładów ich dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego, tłumaczeń zaświadczeń lekarskich lub translacji książeczek szczepień.

Rodzaje wyników badań medycznych

Istnieje wiele typów wyników badań laboratoryjnych (morfologia, mocz, OB, parametry biochemiczne krwi itp.) i obrazowych (zdjęcia RTG, tomografia komputerowa – TK, rezonans magnetyczny – MRI, ultrasonografia – USG, elektroencefalografia – EEG (obrazowanie pracy mózgu), elektrokardiografia  –EKG (obrazowanie pracy serca), scyntygrafia mikcyjna itd). Dokumentacja medyczna pacjenta hospitalizowanego obfituje w różne wyniki badań i z tego powodu zwykle bywa obszerna.

Tłumaczenia zwykłe vs. tłumaczenia przysięgłe dokumentacji medycznej

Dla celów konsultacji lekarskiej, np. omówienia dalszego postępowania terapeutycznego w przypadku obcojęzycznych pacjentów onkologicznych, zazwyczaj wystarcza tzw. tłumaczenie zwykłe, czyli nieprzysięgłe, inaczej nieuwierzytelnione, tj. nie potwierdzone za zgodność z oryginalnym dokumentem przez tłumacza przysięgłego. Natomiast w celu przedstawienia dokumentów medycznych urzędnikom państwowym do załatwienia swoich spraw związanych z procesem leczenia, np. komisji lekarskiej w ZUS-ie czy w towarzystwie ubezpieczeniowym bądź celnikowi na granicy, wymagane jest przysięgłe tłumaczenie wyników badań lekarskich. Forma przysięgła polega na nadaniu dokumentacji medycznej mocy prawnej.

Fachowe tłumaczenia tekstów medycznych – dziedziny medycyny

Specjalistyczne tłumaczenia medyczne wymagają fachowej wiedzy, toteż do ich wykonywania zatrudniani są lekarze, fizjoterapeuci oraz absolwenci kierunków pokrewnych, takich jak biologia, farmacja czy biotechnologia. Powinni oni także biegle władać dwoma językami, w tym jednym obcym i drugim ojczystym. Pisemne tłumaczenia medyczne implikują wysoki stopień zrozumienia procesów zachodzących w ciele człowieka, tj. przemian metabolicznych (fizjologii), procesów odpornościowych i reperacji uszkodzonych tkanek (immunologia), procesów przekazywania informacji (genetyka, biochemia i neurologia) i in. Złożona terminologia branżowa tak w języku angielskim, jak i łacińskim, występująca w dokumentach źródłowych, wymaga od tłumacza medycznego dokładnego rozeznania w anatomii człowieka. Ponadto szczegółowa wiedza na temat powstawania i metod farmakologicznego czy operacyjnego leczenia chorób wnosi konieczność orientowania się w klinicznych dziedzinach medycyny, takich jak: interna, laryngologia, kardiologia, onkologia, urologia, ginekologia, pediatria i in. To ogromna wiedza, którą tłumacz medyczny powinien posiąść, by być rzetelnym specjalistą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *