Prawidłowe przygotowanie akumulatorowni do eksploatacji.

by:

Biznes

Pomieszczenie akumulatorowni będzie na każdym obiekcie stwarzać pewne zagrożenia, z którymi należy się liczyć, i przeciw którym trzeba się będzie odpowiednio zabezpieczyć. Będzie to można zrealizować przede wszystkim poprzez podjęcie odpowiednich kroków. Tutaj najważniejsze będzie prawidłowe przygotowanie samego pomieszczenia akumulatorowni, jak i zadbania o jej wyposażenie. Dzięki temu można, bowiem w bardzo dużym zakresie zminimalizować ryzyko związane z eksploatacją pomieszczenia akumulatorowni. Warto także zdać sobie sprawę, iż spory wpływ na bezpieczeństwo będzie mieć prawidłowe podejście ludzi do eksploatacji pomieszczenia akumulatorowni i przestrzeganie z ich strony przepisów BHP na obiekcie.

Prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni.

W kwestii bezpiecznej eksploatacji, zdecydowanie najważniejsze będzie to, aby akumulatorownia była wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. Dzięki temu bowiem w bardzo dużym zakresie można zniwelować poziom zagrożenia związanego z ładowaniem baterii trakcyjnych. Tutaj zaś mamy przede wszystkim do czynienia z dwoma typami zagrożeń: wybuchowe i trujące. Opary wodoru wydostające się podczas ładowania z uszkodzonego akumulatora, mogą doprowadzić do wybuchu na obiekcie, jak również do zatrucia pracowników znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia akumulatorowni. Dlatego też, najważniejszymi kwestiami związanymi z wykonaniem pomieszczenia akumulatorowni będą poniższe kwestii:

  • Wyposażenie akumulatorowni w detektor wodoru połączony z systemem wentylacji – dzięki temu w razie wykrycia nadmiernego stężenia wodoru w akumulatorowni natychmiast uruchamiana jest stuprocentowa wymiana powietrza z otoczeniem.
  • Ściany i podłoga w akumulatorowni powinny być wykonane z materiału kwasoodpornego, na wypadek rozlania się kwasu z akumulatorów czy też prostowników
  • Doprowadzenie źródła bieżącej wody
  • Montaż bezpiecznego, nie iskrzącego oświetlenia wewnętrznego.

Spełnienie powyższych wymagań w dużym zakresie zminimalizuje ryzyko związane z ładowaniem baterii trakcyjnych na obiektach przemysłowych i magazynowych. Oczywiście zawsze podkreślamy, iż sama akumulatorownia, powinna bezwzględnie być odrębnie wydzielonym na obiekcie pomieszczeniem.

Wyposażenie wnętrza akumulatorowni.

Dodatkowo warto tutaj pamiętać, iż akumulatorownia może być przez nas wyposażona w pewne sprzęty, znacznie usprawniające obsługę procesu ładowania akumulatorów. Będą to na przykład wózki serwisowe, zapewniające wygodną wymianę płynu w akumulatorach. Będą to także wózki na akumulatory wyposażone w dodatkową wannę ze stali kwasoodpornej. Pozwolą nam one nie tylko zabezpieczyć się przed wyciekiem kwasu, ale także usprawnią proces załadunku i wyładunku akumulatorów z wózków widłowych. Warto o tych kwestiach pamiętać, gdyż nie wymagają one zbyt wielkich nakładów finansowych, a zapewniają nam dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i komfortu pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *