Obowiązkowe ubezpieczenie rolników

by:

Biznes

Dla wszystkich rolników, przełom roku to okres kiedy należy odnowić umowy ubezpieczeniowe, bądź też podpisać nowe. Szczególnie jeśli chodzi o rolników prowadzących gospodarstwa o powierzchni upraw powyżej 1 ha. Będą oni bowiem podlegać pod zapisy Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). wskazuje ona bardzo wyraźnie iż ci rolnicy, którzy mają większe od hektara gospodarstwa, oraz opłacają w części podatek rolny, będą obowiązkowo musieli wykupić odpowiednie ubezpieczenia.

Jakie obowiązkowe ubezpieczenie rolników trzeba będzie wykupić?

Przede wszystkim, warto sobie tutaj wyszczególnić wszystkie ubezpieczenia, jakim podlegać będą rolnicy. Potem zaś warto jeszcze wyszczególnić wśród nich te, które wynikają bezpośredni oz zapisów wspomnianej ustawy, a które wynikają z innych przepisów prawnych. Jeśli chodzi więc o ubezpieczenia, które powinien posiadać każdy rolnik, to będą to po kolei:

  • Ubezpieczenie OC pojazdów rolnych
  • Ubezpieczenie OC rolnika
  • Ubezpieczenie budynków rolnych
  • Ubezpieczenie upraw rolnych.

Oczywiście jest to obowiązkowe ubezpieczenie rolników, niemniej jednak nie każde z nich, każdy rolnik będzie musiał wykupić. Koniecznością jest wpisanie się w zapisy ustawy o której wspomnieliśmy, i trzymanie się jej litery. Ta ustawa nakłada jedynie obowiązkowe ubezpieczenie rolników, w dwóch zakresach. Będzie to OC rolnika, oraz ubezpieczenie gospodarstwa i zabudowań. Dwa pozostałe ubezpieczenie wynikają z odrębnych przepisów.

OC pojazdów rolnych powinien posiadać każdy rolnik, niezależnie od spełnienia wyszczególnionych w ustawie warunków. Wystarczy, że będzie on posiadać pojazdy rolnicze poruszające się po drogach publicznych. W taki przypadku, należy wykupić dla każdego pojazdu ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie upraw rolnych, dotyczy zaś tylko tych rolników, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich do swoich upraw. W takiej sytuacji, będą oni obowiązani do wykupienia pakietów ubezpieczeń na co najmniej 50% powierzchni prowadzonych upraw, objętych dopłatami bezpośrednimi.

Dlaczego powstało obowiązkowe ubezpieczenie rolników?

Warto sobie także wyjaśnić, na jakiej podstawie powstał obowiązek ubezpieczeń rolniczych. Otóż, podstawą była tutaj znana chyba wszystkim, pamiętna powódź z roku 1997, kiedy przez większą część kraju przelała się ogromna wręcz fala powodziowa. W wyniku działania żywiołu, wiele gospodarstw rolnych zostało doszczętnie zniszczonych. Jako, że nie posiadały one wykupionych ubezpieczeń zabudowań rolnych ani tez upraw, od działania sił atmosferycznych w tym powodzi, niestety, gospodarze zostali ze swoim problemem sami. Tutaj zaś interwencję podjąć musiał budżet państwa, nie chcąc dopuścić do osłabienia polskiej gospodarki rolnej. Aby uniknąć takich wydatków w przyszłości, koniecznym stało się przymuszenie rolników do zabezpieczenia swoich interesów, skoro sami od siebie nie chcą tego robić. Co wydaje się być stosunkowo dziwne, bowiem koszty wykupienia tego typu ubezpieczeń nie należą do specjalnie wysokich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *