Obowiązkowe ubezpieczenie rolne i jego aspekty.

by:

Usługi

W myśl ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), każda osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne o powierzchni upraw rolnych powyżej jednego hektara, odprowadzająca w całości lub w części podatek rolny, ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia OC. Jest to podyktowane pewnymi względami, o których bardziej szczegółowo powiemy nieco niżej. Tutaj jedynie zachęcimy do dalszej lektury, gdyż jest to bardzo ważna kwestia z punktu widzenia każdego rolnika.

 

Dlaczego ubezpieczenia rolne są obowiązkowe?

Większość rolników w ogóle nie chciałaby słyszeć o obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych, choć w rzeczywistości jest to ubezpieczenie stosunkowo niezbyt kosztowne. Kilkaset złotych rocznie, to nie jest w końcu jakaś zabójcza kwota, szczególnie iż daje ono gwarancję bezpieczeństwa w wielu różnorodnych przypadkach. Skąd jednak pojawił się obowiązek nałożony przez ustawodawcę na poszczególnych rolników. Otóż wszystko ma swój początek w pamiętnej powodzi, jaka nawiedziła nasz kraj w roku 1997. Jej skutki były dla polskiego rolnictwa opłakane, a niestety większość gospodarstw nie była absolutnie ubezpieczona. Wobec tego też, rolnicy, których uprawy zostały zniszczone a budynku zawalone, niestety nie mieli odpowiednich środków do przeznaczenia na pokrycie strat i odbudowę zabudowań gospodarczych. W obliczu katastrofy, państwo przejęło obowiązek wsparcia rolników i grube pieniądze podatników poszły na ratowanie rolnictwa, czego można było przecież uniknąć jeśliby tylko rolnicy wykupili odpowiednie pakiety ubezpieczeń. Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, ustawodawca zdecydował się na wymuszenie na rolnikach wykupienia ubezpieczeń, aby w przypadku jakichkolwiek klęsk żywiołowych w przyszłości, nie powtórzyła się sytuacja z lata 1997.

Wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia.

Ustawa bardzo precyzyjnie definiuje kwestię tego, którzy rolnicy podlegają obowiązkowi wykupienia ubezpieczeń, toteż w tej kwestii warto zajrzeć bezpośrednio do jej tekstu. My tutaj jedynie powiemy, iż niestety większość rolników mimo obowiązku ustawowego, w dalszym ciągu nie posiada OC gospodarstwa rolnego ani innych ubezpieczeń, zaś lokalne władze, nie reagują, choć są do tego zobowiązane. Wynika to z gry politycznej, bowiem władzom bardziej zależy na głosach rolników w wyborach, więc nie pilnują, aby rolnicy wywiązywali się z obowiązku wykupu ubezpieczenia. Warto tutaj więc zastanowić się nieco poważniej nad tym, aby obowiązkowe ubezpieczenie dla rolników było jednak wykupione przez wszystkich podlegających pod przepisy ustawy, co pozwoli nam zabezpieczyć polskie rolnictwo bez konieczności ponoszenia ogromnych kosztów ze skarbu państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *