Ładowanie akumulatorów a bezpieczeństwo.

by:

Biznes

Ładowanie akumulatorów na obiektach przemysłowych, takich jak hale produkcyjne oraz magazynowe, to kwestia bardzo istotna. W trakcie tego procesu mogą bowiem pojawiać się bardzo poważne zagrożenia. Najistotniejszą kwestią jest w tym przypadku wydzielający się wodór, do czego może dojść podczas awarii prostowników bądź też uszkodzenia samego akumulatora. Jak dobrze wiemy, jest to gaz skrajnie niebezpieczny, łatwopalny a w połączeniu z powietrzem wybuchowy. Dlatego też, aby ładowanie akumulatorów było w pełni bezpieczne, należy przygotować pomieszczenie akumulatorowni w taki sposób, aby możliwa była sprawna detekcja wodoru w jego wnętrzu.

Czy ładowanie akumulatorów jest aż tak bardzo niebezpieczne?

Oczywiście, jeśli będziemy postępować zgodnie z wszystkimi wytycznymi w tym zakresie, oraz wszystkie systemy i zabezpieczenia będą działać prawidłowo, to nie ma się co obawiać. Niemniej jednak, jeśli jakieś elementy w całym systemie zawiodą, to może pojawić się poważne zagrożenie. Jeśli na przykład prostownik nie zostanie odłączony od naładowanej baterii trakcyjnej, może dojść do jej uszkodzenia, w wyniku którego zacznie wydzielać się wodór. To właśnie z tego względu, ładowanie akumulatorów jest niebezpieczne, a detekcja wodoru w akumulatorowni tak bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa.

Trzeba będzie co prawda liczyć się z Kostami przygotowania odrębnego pomieszczenia i wyposażenia go w niezbędne systemy detekcji wodoru, oraz dodatkowe wyposażenie. Jednakże z drugiej strony, jest to podstawa bezpieczeństwa pracowników oraz samego właściciela. W wyniku wybuchu wodoru, poszkodowani będą pracownicy, którzy mogą ponieść największą cenę, ale właściciel także może stracić dorobek całego życia i możliwości dalszego prowadzenia działalności.

Jak powinna być wyposażona akumulatorownia?

Aby ładowanie akumulatorów było w pełni bezpieczne, kluczowa kwestią jest prawidłowe wyposażenie pomieszczenie akumulatorowni. Do najistotniejszych elementów, przekładających się na poziom bezpieczeństwa zaliczamy:

  • Systemy detekcji wodoru – zapewniające możliwość wychwycenia nadmiernego jego stężenia, oraz podjęcia właściwych działać, takich jak uruchomienie wentylacji, odłączenie zasilania od prostowników, czy też uruchomienie sygnałów dźwiękowych i wizualnych w celu ostrzeżenia pracowników o zagrożeniu.
  • Nie iskrząca instalacji elektryczna – aby przypadkowa iskra nie wzbudziła reakcji wodorowej.
  • System wentylacji mechanicznej – zapewniający odpowiednią wymianę powietrza, oraz awaryjne usuwanie wodoru z pomieszczenia akumulatorowni.
  • Wózki na akumulatory z wanną ze stali kwasoodpornej – aby wyciekający z uszkodzonego akumulatora kwas nie przedostał się do otoczenia.

Są to oczywiście tylko i wyłącznie najważniejsze elementy, które sprawią, iż ładowanie akumulatorów nie będzie obarczone zagrożeniami.

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż ładowanie akumulatorów jest procesem, który należy starannie przygotować, aby mógł on być w pełni bezpieczny. Dzięki takiemu podejściu, dzięki przygotowaniu całego pomieszczenia zgodnie ze standardami, można uniknąć wszystkich, pojawiających się w tego typu pomieszczeniach zagrożeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *