Czy warto inwestować w kleje utwardzane promieniowaniem UV?

by:

Biznes

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych z reguły będzie przynosić jakieś bardziej wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Nie inaczej rzecz też wygląda w przypadku wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie klejenia przedmiotów w wielu branżach produkcyjnych. Jednym z takich nowoczesnych rozwiązań, są, kleje, do których utwardzania wykorzystywane jest promieniowanie UV. Wdrożenie tego typu nowoczesnej technologii w wielu firmach przyczynia się do znaczącego wzrostu jakości wytwarzanych produktów, oraz podniesienia efektywności całego procesu technologicznego. Warto przyjrzeć się więc tej technologii nieco bliżej, aby sprawdzić, czy rzeczywiście będzie to innowacja warta swojej ceny.

Jak przebiega proces klejenia z utwardzaniem spoiny promieniowaniem UV?

W zasadzie można powiedzieć, iż jest to technologia klejenia zanadto nie odbiegająca od innych rozwiązań w tym zakresie. Jedyną poważniejszą różnicą jest sam proces utwardzania spoiny, który realizowany jest poprzez naświetlanie przygotowanej spoiny promieniowaniem UV. Przygotowanie spoiny do utwardzania jest w zasadzie bardzo proste i możemy je opisać w kilku prostych krokach:

  • Oczyszczenie klejonych płaszczyzn z wszelkich zabrudzeń, odtłuszczenie
  • Wyrównanie i wygładzenie powierzchni, tak aby były idealnie gładkie
  • Naniesienie równomiernych warstw kleju na obydwie klejone płaszczyzny
  • Połączenie klejonych elementów
  • Utwardzenie poprzez zastosowanie promieniowania UV.

Można wiec śmiało stwierdzić iż samo przygotowanie spoiny jest dokładnie takie samo, jak w przypadku wielu innych technologii klejenia. Niemniej jednak będziemy tutaj mieć kilka drobnych różnic, poza kwestią tego, iż klej nie utwardza się samoczynnie, a pod wpływem promieniowania UV.

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, iż utwardzanie spoiny jest wyjątkowo krótkie. W wielu przypadkach można osiągnąć czas utwardzania na poziomie 10 sekund, co sprawia, iż tego typu technologia jest możliwa do wdrożenia na szybkich liniach produkcyjnych. Ponadto, mamy tutaj do czynienia z dość długim okresem żywotności kleju, a więc czasem, przez jaki będzie się on nadawać do utwardzenia, od momentu jego aplikacji. Jest to w większości przypadków nawet godzina. Mamy więc możliwość przygotowania większej ilości spoin do jednorazowego utwardzenia. W tym celu trzeba będzie jednakże wykorzystać duże, przemysłowe promienniki typu UV. Jest to jednakże bardzo wielka zaleta tej technologii, dzięki czemu zyskuje ona tak wielka popularność w wielu zakładach produkcyjnych,

Gdzie stosowana jest technologia klejenia z utwardzaniem spoiny promieniowaniem UV?

Tego typu technologie stosowane są przede wszystkim w branży elektronicznej oraz elektrotechnicznej. Niemniej jednak, możemy zetknąć z jej wykorzystaniem w branży produkcji sprzętu medycznego, wyposażenia optycznego, a także w branży motoryzacyjnej. Praktycznie dla każdego zastosowania przygotowane będą odrębne lampy przemysłowe i systemy UV, spełniające specyficzne wymogi każdej branży. Dzięki temu tez, mamy doskonałą możliwość wykorzystania tego typu technologii w jak największym spektrum zastosowań.

Można więc powiedzieć, iż tak, rzeczywiście warto inwestować w tego typu nowoczesne technologie, gdyż niosą za sobą stosunkowo sporo korzyści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *