Akumulatorownia w obiektach przemysłowych.

by:

Biznes

Praktycznie w każdym, większym obiekcie przemysłowym, na chwilę obecną wykorzystywane są wszelkiego rodzaju wózki jezdniowe napędzane elektrycznie. Najczęściej są to wszelkiego rodzaju wózki widłowe, wykorzystywane do prac magazynowo logistycznych. Zdarzają się jednak także inne wózki, na przykład podestowe, które służą do wykonywania konkretnych prac na obiekcie. Aby jednak wózki te mogły prawidłowo działać, należy przede wszystkim zadbać o możliwość bezpiecznego ładowania ich baterii trakcyjnych, czyli akumulatorów. Aby z kolei było to możliwe, koniecznością jest zadbanie o przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni.

Tutaj zaś nie wystarczy niestety tylko zwykłe pomieszczenie. Trzeba będzie je dodatkowo wyposażyć w odpowiednie systemy bezpieczeństwa, aby ładowanie baterii trakcyjnych było w pełni bezpieczne. Najważniejszym zaś systemem będzie oczywiście detekcja wodoru, gdyż to właśnie jego wydzielanie w trakcie ładowania akumulatorów będzie stwarzać w tym przypadku największe zagrożenie.

Dlaczego wodór jest tak wielkim zagrożeniem?

Przede wszystkim ze względu na fakt, iż jest gazem łatwopalnym, a w przypadku kiedy wejdzie w reakcję z powietrzem atmosferycznym, staje się gazem silnie wybuchowym. Tak więc, jego nadmierne wydzielanie się w pomieszczeniu akumulatorowni stwarza dla nas w pierwszej kolejności zagrożenie pożarowe, a w następnej, także i wybuchowe. Należy więc skutecznie się przed tymi zagrożeniami zabezpieczyć, aby mieć pewność, iż w trakcie procesu ładowania baterii kwasowo-ołowiowych do posiadanych wózków jezdniowych na obiekcie, nie będzie dochodzić do stwarzania niepotrzebnych zagrożeń, dla pracujących tam ludzi, czy też dla posiadanego mienia firmowego.

Pomieszczenie akumulatorowni.

Jak już wspomnieliśmy, kluczową kwestią będzie tutaj prawidłowe przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni w taki sposób, aby nie doprowadzić do pojawiania się zagrożeń. Oczywiście warto także zadbać o wdrożenie całkowitego zakazu używania otwartego ognia, czy tez palenia wyrobów tytoniowych na całym obiekcie, jednakże, to same systemy zabezpieczeń w pomieszczeniu akumulatorowni powinny być zagadnieniem kluczowym.
Należy więc zadbać o to, aby detekcja wodoru, było sprzężona z systemami elektrycznym i wentylacyjnym. W chwili wykrycia nadmiernego stężenia wodoru, cały system powinien natychmiast odciąć dopływ prądu elektrycznego od prostowników, a jednocześnie uruchomić system wentylacji mechanicznej na 100%, aby pozbyć się wodoru z otoczenia. W przeciwnym razie, rosnące jego stężenie będzie stwarzać coraz poważniejsze zagrożenie dla pracowników znajdujących się na obiekcie, czego należy za wszelką cenę uniknąć.

Jednym słowem, detekcja wodoru, będzie w tym przypadku kluczowa, oraz sprawne realizowanie zadań związanych z pozbyciem się wodoru z atmosfery pomieszczenia akumulatorowni, czy też zabezpieczenia go przed możliwością doprowadzenia do wzniecenia ognia, czy też wybuchu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *